نیشا به عنوان یک برند ایرانی،سالهاست که رویکردی هنرمندانه و فناورانه رابرای جلب ورضایت پایدار مشتریان در اقصی نقاط کشور به کار گرفته است.به یاری خداوند متعال و همت پژوهشگران ،طراحان،استادکاران وکارکنان خود برآن است تا به انتخاب برتر مشتریان محصولات چرم تبدیل گردد.
دورنمای نیشا،تبدیل شدن به برندی ممتاز و محبوب ایرانی ونقش آفرینی موثر درسطح بین المللی است.آنگونه که سهمی قابل توجه درارتقا کیفیت زندگی مخاطبانش فراهم آورد.براساس این چشم انداز،تمام همت وظرفیت بخش تولید نیشا درراستای رضایت مشتری قرار گرفته است.
دغدغه نیشا اثرافرینی است.پس تمام توان خود را بکارگرفتیم تا در زمینه چرم اتفاق جدیدی رقم بزنیم.